ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಪ್ರೇಮ ವೇದನೆ : Very Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada : Kannada Virah Geetegalu - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಪ್ರೇಮ ವೇದನೆ : Very Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada : Kannada Virah Geetegalu

ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಪ್ರೇಮ ವೇದನೆ : Very Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada

    ಗೆದ್ದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ಹುಡುಗರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನ ಮುರಿದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

ನೀನಾಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಂದಾಗ
ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆ........


Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada

ನೀ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಾಣಿಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದಾಗ 
ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ...

Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada

ಮೋಹಿಸಿದ ನೀನೇ ಮೋಸಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದಾಗ
ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಿನ್ನ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆ....

Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada

ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊರಳ ಚಾಚಿದಾಗ 
ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೇಲಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ....

Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada

ಇನ್ನೇನು ನೀ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋವಾಗ 
ನನ್ನೆರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟೆ.....

Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada

ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀ ಬದುಕಿ ಬಂದಾಗ
 ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗಿದ್ದ ನಾ ಸಂತಸದಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟೆ.....

Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada

ನಿನಗಾಗಿ ಹೃದಯವಲ್ಲದೇ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ 
ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನನಗೆ ನೀನೇನು ಕೊಟ್ಟೆ...???

Sad Virah Love Kavanagalu in Kannada
Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.