ಕಥೆ - ಕವನ - ಅಂಕಣಗಳು

ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಕ್ಷರಗಳು.
 • ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು

  Kannada Love Stories
  Click Here

 • ಪ್ರೇಮ ಕವನಗಳು

  Kannada Love Poems
  Click Here

 • ಕನ್ನಡ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು

  Kannada Story Books
  Click Here

 • ಬದುಕು ಬದಲಿಸುವ ಅಂಕಣಗಳು

  Life Changing Articles
  Click Here

 • Roaring Creations ಕನ್ನಡ

  Watch Videos in Kannada
  Click Here

 • English Stories

  To Read Stories in English
  Click Here

 • हिंदी Stories

  To Read Stories in Hindi
  Click Here

 • मराठी Stories

  To Read Stories in Marathi
  Click Here

  ಕೆಟ್ಟವರಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಾ? Chanakya Niti for Success in Kannada ಕೆಟ್ಟವರಾದರೆ ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಾ? Chanakya Niti for Success in Kannada Reviewed by Director Satishkumar on November 03, 2019 Rating: 4.5
  5 ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು - ಸಣ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ - College Love Stories - Collection Small Love Stories 5 ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು - ಸಣ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ - College Love Stories - Collection Small Love Stories Reviewed by Director Satishkumar on October 23, 2019 Rating: 4.5

  ಕಳ್ಳನೋಟಗಳ ಕರಾಳ ನೆನಪುಗಳು : Respect Women and Save Women - ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕವನ

   ಕಾಮುಕರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು,   ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ  ಅವಳು  ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳ್ಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗದೆ  ಒಳಗೊಳಗೆ ಕ...
  - October 18, 2019
  ಕಳ್ಳನೋಟಗಳ ಕರಾಳ ನೆನಪುಗಳು : Respect Women and Save Women - ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕವನ ಕಳ್ಳನೋಟಗಳ ಕರಾಳ ನೆನಪುಗಳು : Respect Women and Save Women - ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕವನ Reviewed by Director Satishkumar on October 18, 2019 Rating: 4.5

  ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನನಗೆ ಶಾಪವೇ? #kannada Sad Poetry ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು

  ತಾಯಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಬಿದ್ದೆ, ತಂದೆಗೆ ಬೇಡವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ.... ಭ್ರೂಣವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲೆತ್ನಿಸಿದರು  ಆದರೆ  ಹೇಗೋ ದೈವ...
  - October 18, 2019
  ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನನಗೆ ಶಾಪವೇ? #kannada Sad Poetry ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನನಗೆ ಶಾಪವೇ? #kannada Sad Poetry ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು Reviewed by Director Satishkumar on October 18, 2019 Rating: 4.5

  ಅನಾಥರ ಮಹಾತಾಯಿ - ಸಿಂಧೂತಾಯಿ ಸಪಕಾಲರ ಜೀವನ ಕಥೆ Life Story of Sindhutai Sapkal in Kannada

                             ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕಥೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಮೊಟಿವೇಷನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತದ...
  - October 16, 2019
  ಅನಾಥರ ಮಹಾತಾಯಿ - ಸಿಂಧೂತಾಯಿ ಸಪಕಾಲರ ಜೀವನ ಕಥೆ Life Story of Sindhutai Sapkal in Kannada ಅನಾಥರ ಮಹಾತಾಯಿ - ಸಿಂಧೂತಾಯಿ ಸಪಕಾಲರ ಜೀವನ ಕಥೆ Life Story of Sindhutai Sapkal in Kannada Reviewed by Director Satishkumar on October 16, 2019 Rating: 4.5
  Powered by Blogger.