ಗೆಳತಿ ನೀ ದೂರಾದಾಗ - Kannada Sad Love Kavanagalu - Kannada Love Poems - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಗೆಳತಿ ನೀ ದೂರಾದಾಗ - Kannada Sad Love Kavanagalu - Kannada Love Poems

ಗೆಳತಿ ನೀ ದೂರಾದಾಗ - Kannada Sad Love Kavanagalu

ಆಲಿಸು ಓ ಗೆಳತಿ
ನೀ ನನ್ನ ಮರೆತು ದೂರಾದಾಗ...
ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆ...
ಕತ್ತಲು ಕವಿಯದಿರಲಿ ನಿನ್ನ
ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ...

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl

ಕಂಬನಿ ಚುಂಬಿಸದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಸೊಂಪಾದ ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ...
ಮಂದಹಾಸ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿಗಳಿಗೆ...

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl


ಕಣ್ಣೀರು ಬಾಡೆಂದು ಹೇಳದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖಕಾಂತಿಗೆ...
ಕಂಬನಿ ಇಬ್ಬನಿಯಾಗದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ವಜ್ರದ ಹರಳಿನ ಮೂಗುತಿಗೆ...


Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl

ಅಳುವಿನ ಸಿಡಿಲು ಬಡೆಯದಿರಲಿ
ಸವಿಮಾತನ್ನಾಡುವ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ...
ಶೋಕ ಸಮಾಚಾರ ತಲುಪದಿರಲಿ
ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ...

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl

ಕಾರ್ಮೋಡ ಸೆಳೆಯದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಕೇಶರಾಶಿಗೆ...
ಬಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಬರದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯ ಹೂವಿಗೆ...

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl

ನಾನಿಲ್ಲದೇ ಮರೆಯಾಗದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ಬಿಂದುಗೆ...
ವಿರಹದ ಬೇಗೆ ತಾಗದಿರಲಿ
ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಬೆರಳ ಉಂಗುರಿಗೆ...

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl

ಒಂಟಿತನದ ವೇದನೆ ಕಾಡದಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಕೈಬಳೆಗೆ...
ಹೆಣಕ್ಕೆ ಹೊದಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯೆಂಬ
ಭಾವನೆ ಬರದಿರಲಿ ನೀನುಟ್ಟ ಸೀರೆಗೆ...

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl

ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರದಿರಲಿ
 ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯೊಲೆಗೆ...
ಮೌನ ಆವರಿಸದಿರಲಿ
ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗೆ...

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl

ಓಡಿಹೋಗುವ ಮನಸ್ಸಾಗದಿರಲಿ
ನಾ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿರುವ ತಾಳಿಗೆ...
ಸಾಯುವ ಚಿಂತೆ ಬರದಿರಲಿ
ನಾ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರಿಗೆ...

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl

ಕಲ್ಲುಹೃದಯವೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು
ಬಾರದಿರಲಿ ನಿನ್ನೆದೆ ಗೂಡಿಗೆ...
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಕೊರಗಿ ನಿಲ್ಲದಿರಲಿ
ನನ್ನೆದೆ ಗುಂಡಿಗೆ.... 

Breakup Sad Love Kavanagalu for Girl
Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.