ವಿರಹದ ವಿಷ : Sad Love Poetry in Kannada - Sad Kavana in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ವಿರಹದ ವಿಷ : Sad Love Poetry in Kannada - Sad Kavana in Kannada

ವಿರಹದ ವಿಷ : Sad Love Poetry in Kannada - Sad Kavana in Kannada

ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಡಿಲೆದುರಾದರೂ ಸೋಲದ
ಸೆಲೆ ನನ್ನದಾಗಿರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಆ
ವಿರಹದ ಗುಡುಗನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ
ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ದೂರ ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತೆ..?


Sad Love Kavana Poetry in Kannada

ಸಪ್ತ ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಆರ್ಭಟವನ್ನು 
ಎದುರಿಸುವ ಧೀರ ನಾನಾಗಿರುವಾಗ,
ನಿನ್ನ ಆ ವಿರಹದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈಜುವ
ಛಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮರೆಯಾಗಬಾರದಿತ್ತೆ..?

Sad Love Kavana Poetry in Kannada

ಕಾದ ದೈತ್ಯಧರೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ತಂಪು
ನೀಡುವ ಆಸೆ ನನ್ನದಾಗಿರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಆ
ವಿರಹದ ಬೆಂಕಿಮಳೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಒಂದು
ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಡೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬಾರದಿತ್ತೆ..?

Sad Love Kavana Poetry in Kannada

Sad Love Kavana Poetry in Kannada

ಸಾಗರದಷ್ಟು ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ ಪಾನಿಸಿದರೂ
ಬದುಕುವ ಹಟ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಆ
ವಿರಹದ ವಿಷದಿಂದ ನನ್ನ ಉಳಿಸಲು 
ನೀ ಮತ್ತೆ ಅಮೃತವಾಗಿ ಬರಬಾರದಿತ್ತೆ..? 

Sad Love Kavana Poetry in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.