ವಿರಹದ ವಿಷ : Sad Love Poetry - Sad Kavana in Kannada - Director Satishkumar in Kannada - Stories, Ebooks, Love Stories, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes

ವಿರಹದ ವಿಷ : Sad Love Poetry - Sad Kavana in Kannada

Director Satishkumar

ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಡಿಲೆದುರಾದರೂ ಸೋಲದ
ಸೆಲೆ ನನ್ನದಾಗಿರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಆ
ವಿರಹದ ಗುಡುಗನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ
ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ದೂರ ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತೆ..?ಸಪ್ತ ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಆರ್ಭಟವನ್ನು 
ಎದುರಿಸುವ ಧೀರ ನಾನಾಗಿರುವಾಗ,
ನಿನ್ನ ಆ ವಿರಹದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಈಜುವ
ಛಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮರೆಯಾಗಬಾರದಿತ್ತೆ..?


ಕಾದ ದೈತ್ಯಧರೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ತಂಪು
ನೀಡುವ ಆಸೆ ನನ್ನದಾಗಿರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಆ
ವಿರಹದ ಬೆಂಕಿಮಳೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಒಂದು
ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಡೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬಾರದಿತ್ತೆ..?


ಸಾಗರದಷ್ಟು ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ ಪಾನಿಸಿದರೂ
ಬದುಕುವ ಹಟ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಆ
ವಿರಹದ ವಿಷದಿಂದ ನನ್ನ ಉಳಿಸಲು 
ನೀ ಮತ್ತೆ ಅಮೃತವಾಗಿ ಬರಬಾರದಿತ್ತೆ..? 
ವಿರಹದ ವಿಷ : Sad Love Poetry - Sad Kavana in Kannada ವಿರಹದ ವಿಷ : Sad Love Poetry - Sad Kavana in Kannada Reviewed by Director Satishkumar on January 22, 2018 Rating: 4.5
Powered by Blogger.
close
skkkannada.com