ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada Love Poetry : Dvandva Priti Kannaḍa Kavana - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada Love Poetry : Dvandva Priti Kannaḍa Kavana

ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada Love Poetry

೧)  ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ...

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆ
ಮನಸೇರುವುದು ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ...
ಅದು ಹೃದಯದ ಒಳಮಿಡಿತಗಳನ್ನು 
ತುಟಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸೇರಿಸುವ ಸೇತುವೆ...

ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada love kavana

ಹಲವು ಸಲ ಅದು ಜೀವನದ 
ದಡ ಸೇರಿಸುವ ಬಾಳದೋಣಿ...
ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಜೀವನವನ್ನೇ
ಮುಳುಗಿಸುವ ಹಾಳದೋಣಿ...


ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada love kavana

ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada love kavana

ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ
ಪ್ರೀತಿ ಬೇಸುಗೆಯ ಪ್ರತೀತಿ..
ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ಅಡ್ಡಚಲನ
ಪ್ರೀತಿಯ ಒಣ ಫಜೀತಿ...

ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada love kavana

ಪ್ರೀತಿಗ್ಯಾಕಿದೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವರೂಪ? 
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಪ್ರಾಣ 
ಕಳ್ಕೋತ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ...!!

ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada love kavana

೨) ಚಟದ ಚಟ್ಟ...

ವಿರಹ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯಿಂದ
ಪರಿಚಯವಾಯಿತು ಚಟ...
ವಿನಾಯತಿ ಸಿಗರೇಟ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ 
ನೆನಪಾಯಿತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಟ...

ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ : Kannada love kavana

ರಿಯಾಯತಿ ಕುಡಿತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು 
ಹಳೇ ಹುಡ್ಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಟ...
ಅಕಾಲ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ 
ಖುಷಿಪಟ್ಟಿತು ಚಟ್ಟ...

Sad Kavana Breakup in Kannada

ಸಮಾಧಿಯ ಸಂದಿಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಲಗಿತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಟ್ಟ...
ಸತ್ತವರ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಇತರರು 
ಕಲಿಬಹುದಾ ಒಂದು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ನೀತಿಪಾಠ?

moral poetry in kannada
Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.