10 ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾತುಗಳು - 10 Romantic Love Quotes in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

10 ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾತುಗಳು - 10 Romantic Love Quotes in Kannada

10 ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಾತುಗಳು - 10 Romantic Love Quotes in Kannada 

೧) ಅವಳ ನಗುವಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಬಡಿತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಅವಳ ನಗು ಮಾತ್ರ. ಅವಳ ನಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ... 

Romantic Love Quotes in Kannada

೨) ಅವಳ ಹಾರಾಡುವ ಕೂದಲು, ಕೊಲ್ಲುವ ಕಣ್ಣೋಟ, ನಾಚುವ ನಗು, ಕಂಡು ಕಾಣದ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು, ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡುವ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಅರೆಬರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಎದೆ, ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಳಕುವ ನಡು, ಮತ್ತೇರಿಸುವ ಮಾದಕ ಮೈಮಾಟಗಳು ಸಾಕು ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ನೆಗೆದು ಬೀಳಲು...
Romantic Love Quotes in Kannada

Romantic Love Quotes in Kannada
೩) ನನ್ನೆದೆಯ ಮೀಡಿತದಲ್ಲಾಗುವ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನೆದೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು ಅವಳಿಗಷ್ಟೇ...
Romantic Love Quotes in Kannada

೪) ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ  ಕಣ್ಣೋಟವು ಒಂದು... 
Romantic Love Quotes in Kannada

೫) ಅವಳು ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಚೂಡಿದಾರ, ಲಂಗದಾವಣಿಗಿಂತ ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ...
Romantic Love Quotes in Kannada

Romantic Love Quotes in Kannada

೬) ಅವಳ ಮಡಿಲು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಶ್ಚಿ0ತೆಯಾಗಿ ಮಲಗಲು ಅವಳ ಮಡಿಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಏಕೈಕ ಜಾಗವೆಂದರೆ ಅವಳ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ...
Romantic Love Quotes in Kannada

೭) ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓದುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ...
Romantic Love Quotes in Kannada 

೮) ಚಂದ್ರನ ನಗು,
ನವಿಲಿನ ವಯ್ಯಾರ,
ಗಿಳಿಗಳ ಮಾತು,
ನದಿಗಳ ಚಂಚಲತೆ,
ಹೂಗಳ ಕೋಮಲತೆ,
ಮೋಹಿನಿಯ ಮಾದಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

Romantic Love Quotes in Kannada

Romantic Love Quotes in Kannada

೯) ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅವಳ ಮಹಾಮೌನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವ ತಾಕತ್ತಿದೆ.
Romantic Love Quotes in Kannada

೧೦) ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಲಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ಮುದ್ದಿನ ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ, ಸಿಹಿಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಗೆ ಅವಳ ಬೆನ್ನು ನಾಚಿ ನೀರಾಗಬಹುದು...

Romantic Love Quotes in Kannada
Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.