ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts in Kannada - Director Satishkumar in Kannada - Stories, Ebooks, Love Stories, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts in Kannada

 ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೧) ಯಾರಾದರೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೨) ಯಾರಾದರೂ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿರಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮೃದು ಹೃದಯದವರು, ಮುಗ್ಧರು ಎಂದರ್ಥ. 

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೩) ಯಾರಾದರೂ ಅಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರು ಎಂದರ್ಥ. 

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೪) ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ದು:ಖಿ ಇದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. 

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೫) ಯಾರಾದರೂ ಅಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೬) ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೭) ಪ್ರೀತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಕೊನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಬೇಡದಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೮) ದೈಹಿಕ ನೋವಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೧೦) ಯಾವುದೇ ಭಾವುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು 4 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಂತೆ.

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೧೧) ಕಾಮಿಡಿಯನಗಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೧೨) ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೧೩) ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣ.

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೧೪) ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ದು:ಖಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

೧೫) ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಸಕ್ಸೇಸಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚ್ಯೂಜಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts

Source : Google and YouTube. 

ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts in Kannada ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ 15 ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು - 15 Most Interesting Facts in Kannada Reviewed by Director Satishkumar on May 21, 2018 Rating: 4.5
Powered by Blogger.