ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love stories in Kannada

Chanakya Niti in Kannada
ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

1) ಗುಪ್ತ ಪ್ರೇಯಸಿ : ಕನ್ನಡ ಗುಪ್ತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ - Kannada Sad Love Story 

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

2) ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗಿ : ಒಂದು ಲೈಫಕಥೆ - Kannada Life Love Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

3) ಗೋವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ - Friendship love story in Kannada

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada


ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

5) ರೂಪಾಳ ಕೋಪ ; ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಥೆ - Kannada Stories

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada


ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

7) ಕೊನೆಯ ಪ್ರೇಯಸಿ : ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ - Kannada Romantic Love Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

8) ದುರಾಸೆಯ ಹೆಂಡತಿ : ಒಂದು ನೀತಿಕಥೆ - Kannada Stories

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

9) ಆತ್ಮವಂಚಕಿ : ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ - Kannada Stories

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

10) ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ಹುಡುಗಿ : ಒಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

11) ಹನಿಮೂನಿನ ಅವಾಂತರ : Kannada Thriller Story - Kannada Stories

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

12) ನಿದ್ರೆ ಬಾರದ ರಾತ್ರಿಗಳು : Kannada Love Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

13) ಕೀರ್ತಿಯ ಕೀತಾಪತಿ : ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

14) ಹೆಂಡತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ : ಒಂದು ಪ್ರೇಮತಂತ್ರದ ಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

15) ವಂಚಿಸುವ ಹೂಗಳು : ಕಳ್ಳ-ಕಳ್ಳಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ - kannada love story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

16) 100 ಮುತ್ತುಗಳ ಕ್ಷಮೆ : Romantic Love Story in Kannada

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

17) ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿಯರು : ಒಂದು ಲೈಫಸ್ಟೋರಿ - kannada sad love stories

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

18) ಕೊಲೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ : ಒಂದು ಸೇಡಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ - Kannada Revenge Love Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

19) 16 ಕಾಡುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು : Kannada Short Love Stories

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

20) ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು : ಒಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada


21)  ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ - ಸಂಜೆರಾಣಿಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ - Romantic Hot Love Story in Kannada

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

22) ಬಿಳಿಕಾಗೆ : ಕಾಲೇಜ ಕಿರಾತಕಿಯ ಕಥೆ - Kannada Short Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

23) ರಾತ್ರಿರಾಣಿಯ ಹಗಲುಗನಸು - Kannada Hot Stories - Kannada Hot Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

24) ರೆಡಲೈಟ್ ಹುಡುಗಿಯ ಲೈಫಪಾಠ - kannada stories

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

25) ಅಮೃತಾಳ ಅವಾಂತರ : ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

26) 13 ಪೋಲಿ ಕಥೆಗಳು - Kannada Short Stories 

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

27) 15 ಪೋಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು - Cute Love Stories in Kannada

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

28) ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿ.... Kannada Sad Love story....!!

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

29) ಮಾಯಾ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದಳು ಛಾಯಾ ; ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

30) ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿಯ ಪೆದ್ದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ - kannada sad love story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

31) ಏಕಾಂತ ತಂದ ಏಕಾಂಗಿ ಸಾವು ; ಕಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೈಮಸ್ಟೋರಿ - Crime Love Story in Kannada

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada


ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada


ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

34) ಒಂದು ದುರಂತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ - kannada sad love story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

35) ಸುಂದರಿಯ ಗರ್ವಭಂಗ : Success Story of a Love Failured Boy - kannada love story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

36) ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ.... ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

37) ಅಪರೂಪದ ಹೆಂಡತಿ : After marriage story in Kannada

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

38) ಜಾರುವ ಗೆಳೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವದ ಗೆಳತಿ...One Friendship love story in kannada..!!!

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

39) ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ : Kannada Dreamy Love story - kannada love stories

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

40) ಪ್ರೇಯಸಿಯ ವಶೀಕರಣ : Kannada Thriller love story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

41) ಯುವರಾಣಿ ಅಮ್ರತಾಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ : Kannada Royal Love Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

42) ರಾಣಿಮಹಲ್ -Kannada Cute Love Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

43) ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ - Kannada love story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

44) ಸಂದೀಪನ ಸಂದೇಹ - ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ - kannada love story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

45) ವೈದ್ಯರ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ - ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

46) ಪೊಲೀಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ : Police Love Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

47) ಆಮ್ರಪಾಲಿಯ ಕಥೆ, ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮವ್ಯಥೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

48) ಮಡದಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪಾಠ - Kannada Story

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

49) ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಿದವಳು ಮರಳಿ ಸಿಗುವಳೇ?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

50) ಅವಳ ರೆಸಾರ್ಟ ಸ್ನೇಹ : Friendship Love story in kannada

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

51) ಪರ್ಲಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ : A sad love story of mermaid Pearly

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

52) ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಗುಲಾಬಿ : Beautiful Love Story of a College girl.

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

53) ರಾಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಥೆ : Story of Rani Padmavati in Kannada

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

54) ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದಾಗ : Kannada story...

ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love story in Kannada

  ಈ ಅಂಕಣ  (Article) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು  ನೀವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ (Shareಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು (Director Satishkumar) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. 
ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love stories in Kannada ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು - Kannada Love Stories- Love stories in Kannada Reviewed by Director Satishkumar on September 03, 2018 Rating: 4.5
Powered by Blogger.