ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಗೆಳೆಯರೇ, Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಲಕ್ಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೀರಾ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ insult (ಇನಸಲ್ಟ) ಆಗಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ insult (ಇನಸಲ್ಟ) ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡಗಳು, ರಿವಾರ್ಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ದ್ವೇಷಿಗಳು, ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸಲು ನಿಜವಾದ ಮೋಟಿವೇಟರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೀಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿದೆ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೆಳೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೀರಿ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವಿರಿ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನಿಮಗೆ "ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡು..." ಎಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಿರಿ...


ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ...


ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸೆಸಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ...


ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬಡವರ, ದುರ್ಬಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದು:ಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ಫ್ಯುಚರದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...


ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಕೊನೆತನಕ ಓದಿದ್ದರೆ Congratulations. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಮೋಟಿವೇಷನದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ...


ಅಭಿನಂದನೆಗಳು : Congratulations - ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಕಣ - Biggest Motivational Article in Kannada


Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.