ಯಾಕೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು? | why to follow Brahmacharya Celibacy in Kannada - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಯಾಕೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು? | why to follow Brahmacharya Celibacy in Kannada

why to follow Brahmacharya Celibacy in Kannada

 ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 90% ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದೇನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದ ಗ್ರೇಟ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ 1% ಯಂಗಸ್ಟರ್ಸ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಫುಲ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕವರು ಆರ್ಡಿನರಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಂಗಸ್ಟರ್ಸ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು‌ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಲ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡಿಪ್ರೆಶನನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರ ಫೋಕಸ್ ಹಾಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಡೈವರ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

          ಈಗಂತೂ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರನೆಟ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅವರು ಅತೀ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ ಆಫ್ ದ ಯಂಗಸ್ಟರ್ಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಗೆ, ಪೋ***ರ್ನಗೆ, ಸಿಗರೇಟಗೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ & ಡ್ರಗ್ಸಗಳಿಗೆ, ಲೇಜಿತನಕ್ಕೆ, ಲವ್ ಸೆ****ಕ್ಸ ದೋಖಾಗೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಫೇರ್ಸಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಈ ಬ್ಯಾಡ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಕೂಲ್ ಗರ್ಲಗಳಾಗಲು ಟ್ರಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ ಲೈಫನ್ನು ತಮ್ಮ‌ ಕೈಯ್ಯಾರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೌವ್ವನದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಹಾಗೂ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಸಕ್ಸೆಸಫುಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಆರ್ಡಿನರಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನರಳಬಾರದೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲಾಗುವ ತನಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು‌‌. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಸಹ ಅವರಂತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೀರಾ. 

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.