ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ 10 ತಪ್ಪುಗಳು - 10 Mistakes That Makes you Poor - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ 10 ತಪ್ಪುಗಳು - 10 Mistakes That Makes you Poor

 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ 10 ತಪ್ಪುಗಳು -  10 Mistakes That Makes you Poor

             ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸತೀಶ್‌ಕುಮಾರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀವು ಈ 10 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಬಡವರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ... 

 10 Mistakes That Makes you Poor 

1) Developing a Wrong Mindset (ತಪ್ಪು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು) 

2) Giving more importance to Entertainment rather than Education (ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು) 

3) Not giving importance to Time (ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡದಿರುವುದು) 

4) Not Setting Goals (ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು) 

5) Not Reading Books (  ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದದಿರುವುದು)

6) Not Saving and Investing Money (ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು)

7) Depending on Single Income Source (ಒಂದೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು) 

8) Spending more than Earning (ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು)

9) Putting more effort to Save money; instead of Earning More Money (ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಬದಲು ; ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು) 

10) No Self Investment; No Skill Development (ಸ್ವಯಂ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ; ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ) 

          ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಚಿತ ಪಾಠಗಳಿಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ subscribe ಮಾಡಿ... 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ 10 ತಪ್ಪುಗಳು -  10 Mistakes That Makes you Poor

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.