ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯಿರಿ | Talk & Mind Psychology and Body Language Tricks - Director Satishkumar - Stories in Kannada , Ebooks, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes, Earning Tips

ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯಿರಿ | Talk & Mind Psychology and Body Language Tricks

Talk & Mind Psychology and Body Language Tricks

  ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು.


ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏರಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಗ್ಗಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸದೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.


ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಯಲು 11 ಉಪಾಯಗಳು - How to Read Other's Mind by Body Language in Kannada

Blogger ನಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದೆ.