ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು - Kannada Stories for Kids - Director Satishkumar in Kannada - Stories, Ebooks, Love Stories, Kannada Kavanagalu, Kannada Quotes

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು - Kannada Stories for Kids

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು - Kannada Stories for Kids

1) ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದಾಗ : Kannada Moral Story - ಕನ್ನಡ ನೀತಿ ಕಥೆ

                                 "ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದಾಗ" ಇದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೋದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಮರ ಮಾತಾಡುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮರದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. 

ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ -  LINK 

 ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದಾಗ : Kannada Moral Stories - Moral Stories in Kannada

2) ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆಗಳು : Tales of Tenali Ramakrishna in Kannada 

       ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಹಾಸ್ಯಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ - LINK

ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆಗಳು : Tales of Tenali Ramakrishna in Kannada

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು - Kannada Stories for Kids ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು - Kannada Stories for Kids Reviewed by Director Satishkumar on November 22, 2019 Rating: 4.5
Powered by Blogger.